Thư mời báo giá

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa hạ tầng phòng máy chủ của Bệnh viện với các nội dung cụ thể:

{BVDKSS_VT} 2024-05-02 09-59-14