Thư mời báo giá

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gói dịch vụ bảo trì sửa chữa trọn gói cho Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính MX16 Philips với nội dung cụ thể:

{BVDKSS_VT} 2024-05-02 14-39-38