THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn về công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng định kỳ hàng tháng thabg máy trong bệnh viện năm 2024, Bệnh viện gửi thư mời báo giá đến các nhà thầu, cụ thể:

{BVDKSS_VT} 2024-04-22 09-36-09_240422_153543