THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn về công tác đấu thầu cung cấp vật tư máy tính phục vụ duy trì hoạt động thường xuyên trong bệnh viện

Chi tiết: {BVDKSS_VT} 2024-04-17 08-24-25_240417_155322