Thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp “Dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp” tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn