Thông báo: “Gia hạn tiếp nhận phiếu dự thi viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi”

[Thông báo] Gia hạn tiếp nhận phiếu dự thi viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi

Thực hiện Thông báo số 5782/TB-SYT ngày 26/12/2019 của Sở Y tế Hà Nội thông báo gia hạn tiếp nhận phiếu dự thi viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi.
Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận phiếu dự thi viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Y sỹ trung cấp và trung cấp chuyên ngành y học khác, có chứng chỉ chuyển đổi.
Chi tiết tham khảo tại đây !