TẬP HUẤN VĂN HÓA ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG, LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH

Nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, trong 3 ngày 5/10/2023, 6/10/2023 và 13/10/2023, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử, đạo đức cung cấp dịch vụ y tế công, luật khám chữa bệnh.

BSCKII Tạ Văn Sứng– Giám đốc bệnh viện- Giảng viên

Tại buổi tập huấn, BSCKII Tạ Văn Sứng– Giám đốc bệnh viện- Giảng viên buổi tập huấn đã hướng dẫn các nội dung: Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/ QH15 với nhiều điểm mới liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề, khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ y tế…  để nhân viên y tế nắm vững nội dung và quy định của Luật, đặc biệt là những nội dung mới so với Luật khám chữa bệnh số  21/2017/QH14 hiện hành. Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT và nội dung Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế. Giám đốc khẳng định: “Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong quá trình khám chữa bệnh. Thực thiện tốt phong cách, tinh thần phục vụ người bệnh đem lại sự tin cậy, hợp tác từ phía người bệnh, người nhà người bệnh góp phần nâng cao hiệu quả trong khám và điều trị bệnh. Đặc biệt, có thể thuận lợi hơn trong vấn đề giải quyết, khắc phục hoặc xử lý các sự cố y khoa xảy ra ngoài mong muốn”.

Lớp tập huấn

Cũng trong buổi tập huấn, đồng chí Tạ Văn Sứng chỉ đạo và quán triệt mục tiêu và phương hướng phát triển bệnh viện là nâng cao tinh thần tinh thần, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể khoa/phòng trong toàn bệnh viện. Từ đó, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.