SỞ Y TẾ HÀ NỘI KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC HẬU CẦN PHÒNG CHỐNG DỊCH CO VID- 19.

Sáng ngày 28/2/2020 đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Văn Chung- PGĐ Sở Y tế làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát công tác hậu cần phòng chống dịch Covid 19 tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Nội dung kểm tra, giám sát bao gồm:

  • Kế hoạch phòng chống dich bệnh Covid – 19 của đơn vị.
  • Việc mua săm, chuẩn bị thuốc, phương tiện phòng hộ, hóa chất, trang thiết bị … phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Ngay khi bước chân đến bệnh viện, Đoàn đã đi thẳng đến bàn tiếp đón ban đầu, kiểm tra các tình huống, giả định về dịch bệnh Covid – 19. Tiếp theo, Đoàn đã đến kiểm tra tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới về công tác chuẩn bị và phương án xử  lý với các tình huống khi có dịch xảy ra. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra Khoa Dược, Phòng Vật tư thiết bị, Phòng Hành chính về công tác chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Sau khi kiểm tra, giám sát thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện của bệnh viện, thay mặt đoàn Kiểm tra, đồng chí Trần Văn Chung PGĐ Sở Y tế đã đánh giá cao công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân mắc bệnh dịch Covid- 19 tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Việc mua sắm, chuẩn bị thuốc, phương tiện phòng hộ, hóa chất, trang thiết bị … phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 cũng được Bệnh viện thực hiện tốt. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy và luôn chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng đáp ứng cho mọi tình huống phòng chống bệnh dịch Covid- 19.

Thúy Ngần- Tổ CTXH