QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Để tăng cường chủ động thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới đang chiến đấu chống lại đại dịch Covid – 19, quản lý chất thải y tế là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm virus Sars Covi-2. Chiều ngày 12/4/2022, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã tổ chức tập huấn cho Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và nhân viên y tế các khoa phòng các nội dung về quản lý chất thải y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế  quy định về Quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế và tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” theo Quyết định 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021.

Nội dung buổi tập huấn giúp nhân viên y tế nắm vững những quy định về phân loại chất thải y tế, yêu cầu về quản lý chất thải y tế, các biện pháp xử lý chất thải y tế, các nội dung thực hành “Xanh – Sạch – Đẹp” và thực hành giảm thiểu chất thải y tế nguy hại nhằm đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Trong quá trình tập huấn giảng viên có đưa ra các tình huống cụ thể để nhân viên y tế cùng trao đổi và vận dụng vào thực tế khi thực hiện quản lý chất thải y tế tại đơn vị.

Hình ảnh buổi tập huấn Quản lý chất thải y tế
Hình ảnh buổi tập huấn Xanh – Sạch – Đẹp
Hình ảnh bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp

Khoa KSNK