BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG IV KHOÁ XIII VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Chiều ngày 8/4/202,  Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung Ương  IV khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng uỷ- Giám đốc bệnh viện, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đồng chí Đảng viên các chi bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe đồng chí Trương Thị Ngọc Lan- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giảng viên chính, truyền đạt những nội dung cơ bản về  quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Lan- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giảng viên chính

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Tổ CTXH