Khai giảng lớp đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn

Sáng ngày 14/11/2019, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn khai giảng lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn cho các thành viên trong Hội đồng và Màng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

PGS.TS.Giảng viên cao cấp Chu Văn Thăng- Trường đại học Y Hà Nội là giảng viên lớp đào tạo

Tại buổi khai giảng, BSCKII. Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc bệnh viện đã nhấn mạnh: “Nhiễm khuẩn bệnh viện là nỗi lo ngại của toàn cầu, nó đe dọa hệ thống y tế, vì thế vai trò của Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện vô cùng quan trọng, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được thực hiện đầy đủ và đúng quỹ thuật ở từng khoa, phòng. Khóa tập huấn sẽ cập nhật các kiến thức, các quy định mới nhất về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế. Qua đó giúp củng cố thêm các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn giúp mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện hoạt động tốt hơn, cùng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện”.

BSCKII. Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu

PGS.TS.Giảng viên cao cấp Chu Văn Thăng- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- trường Đại học Y Hà Nội là giảng viên, sẽ có những chia sẻ về các nội dung: Hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, phòng ngừa chuẩn, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, lập kế hoạch đào tạo liên tục về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nguyễn Phương