Kết quả kiểm tra, đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2020 bệnh viện đa khoa Sóc Sơn