HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020.

Thực hiện kế hoạch số 02/KHBV – QLCL, chiều ngày 20/2/2020, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai cải tiến chất lượng bệnh viện. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc và các thành viên trong Hội đồng, màng lưới QLCL Bệnh viện. Bs.CKII.Tạ Văn Sứng Giám Đốc – Chủ tịch hội đồng chủ trì Hội nghị.

BSCKII. Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc bệnh viện chủ trì hội nghị

– Kết quả hoạt động bệnh viện năm 2019, qua kiểm tra đánh giá cuối năm, Bệnh viện đạt điểm trung bình :3,96

  -Triển khai Kế hoạch 2020, Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các khoa phòng tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2019 đề ra một số mục tiêu cải tiến hướng tới hoạt động năm 2020 để phấn đấu đạt mức chất lượng cao hơn: 4,12.

– Thay mặt Phòng Quản Lý Chất Lượng- CN: TRịnh Thị Lan Anh báo cáo kết quả hoạt động của năm 2019 và nêu ra giải pháp, phương hướng cải tiến để đạt mục tiêu đề ra năm 2020.

CN: Trịnh Thị Lan Anh – Phòng Quản Lý Chất Lượng  báo cáo trước Hội nghị

– Lạnh đạo một số khoa phòng có ý kiến: Đề nghị lãnh đạo Bệnh viện tạo điều kiện để các khoa phòng có thể triển khai nhiệm vụ một cách thuận lợi. Các khoa phòng chủ động theo dõi đôn đốc các bộ phận bám sát nhiệm vụ để phối hợp thực hiện tốt các tiêu chí đã được phân công.

BSCKII. Tạ Văn Sứng – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc bệnh viện tổng kết chỉ đạo.

Thay mặt Hội đồng QLCL Bệnh viện, đồng chí Giám đốc đã có ý kiến chỉ đạo từng thành viên của hội đồng và giao nhiệm vụ cụ thể: “Tập trung nghiên cứu, khắc phục,duy trì đồng thời tham mưu, duy trì những tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra năm 2020”.

Thúy Ngần- Tổ CTXH