Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=999f1d6b6f&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1658931046889367987&th=1705b4ff6cb529b3&view=att&disp=inline&realattid=f_k6sphgfv0

Phòng Tổ Chức Cán Bộ