Hội nghị Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm 2018 (phần 1)

Chiều ngày 15/11/2018, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến cải tiến của 3 đài tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là  BSCKII.Tạ Văn Sứng- Giám đốc bệnh viện. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên của Ban đề tài cùng các Điều dưỡng trưởng trong bệnh viện.

Đề tài NCKH : Đánh giá thực trạng giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh điều trị nội trú tại BVĐK Sóc Sơn năm 2018 do CN. Nguyễn Văn Điền- Trưởng phòng Điều dưỡng và cộng sự thực hiện. Đề tài được xuất phát dựa trên tình hình thực tế của đơn vị và ngành Y tế về thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh. Qua việc tiến hành khảo sát, nghiên cứu, nhóm tác giả đã đánh giá được các yếu tố liên quan đến tỷ lệ hài lòng của người bệnh về giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh. Từ đó tham mưu cho lãnh đạo trong việc quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

CN. Nguyễn Văn Điền trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài NCKH: Đánh giá thực trạng văn hóa an toàn người bệnh (ATNB) của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2018 do CNĐD. Trịnh Thị Lan Anh- Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng và cộng sự thực hiện. Tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, ATNB luôn được xem là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của bệnh viện nhiều năm qua. Văn hóa ATNB là tập hợp các giá trị, thái độ, niềm tin, nhận thức của nhân viên y tế về ATNB. Vì vậy việc nghiên cứu về thực trạng văn hóa ATNB của nhân viên y tế sẽ là căn cứ để Lãnh đạo bệnh viện có phương hướng trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

CNĐD. Trịnh Thị Lan Anh trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

Sáng kiến cải tiến: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và lưu trữ sổ sách tại khoa Xét nghiệm- Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn do CN. Đinh Thị Hoa- Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm cùng cộng sự thực hiện. Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nhóm tác giả đã nhận thấy những bất cập trong việc quản lý hồ sơ, sổ sách tại khoa Xét nghiệm, vì vậy, nhóm tác giả đã tiến hành sáng kiến cải tiến: Ứng dụng CNTT trong quản lý và lưu trữ sổ sách tại khoa Xét nghiệm. Dựa trên phần mềm khám chữa bệnh của bệnh viện đang sử dụng Vietell His, nhóm tác giả đã có phương án lưu trữ hồ sơ, sổ sách từ việc xuất file trên phần mềm để lưu trữ vào ổ cứng tại khoa, từ đó giúp việc thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, sổ sách được dễ dàng và chính xác hơn. Qua đó giúp tiết kiệm sức lao động của nhân viên và tiền của cho bệnh viện.

CN. Đinh Thị Hoa trình bày sáng kiến cải tiến

Hội đồng nghiệm thu đánh giá các đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến trên có tính thực tiến cao, có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cần được triển khai tại bệnh viện. Trong Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp một số ý kiến cần sửa đổi trong đề cương của các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến để giúp nhóm tác giả hoàn thiện hơn đề tài, sáng kiến của mình.

Nguyễn Phương