Hội nghị kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Hội nghị kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Chiều ngày 11/12/2018, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 của Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Thành phần đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2558/QĐ-SYT ngày 13/11/2018 của Sở Y tế Hà Nội,  phương pháp đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện gồm các phần: Hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp lấy phiếu khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế.

Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 của Sở Y tế

Đoàn kiểm tra trực tiếp quan sát, phỏng vấn người bệnh

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 của Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá chất lượng bệnh viện Sóc Sơn điểm trung bình các tiêu chí đạt: 3,70/5,0 sát với kết quả đánh tự giá chất lượng của bệnh viện đưa ra trước đó . Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 cho thấy chất lượng hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

Nguyễn Phương