Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2020

Chiều ngày 15/01/2020, bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với sự tham gia của Ban giám đốc bệnh viện, trưởng phó các khoa phòng và 98 đại biểu- đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện năm 2019 và Phương hướng hoạt động Bệnh viện năm 2020; Báo cáo tổng kết tài chính; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân…

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ngần 2020\ảnh\ảnh DHCNVC 2020\DSC_0268.JPG

Đoàn chủ tịch

Thạc sĩ-Bác sĩ CKII:Nguyễn Văn Cường _PGD Bệnh viện ,phát biểu trước Hội nghị

BSCKI. Dương Văn Nhiệm- Chủ tịch công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động công đoàn năm 2020

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ngần 2020\ảnh\ảnh DHCNVC 2020\DSC_0272.JPG

Thạc sĩ: Nguyễn Đức Thái-thay mặt Đoàn Chủ Tịch thông qua quy chế dân chủ trước Hội nghị

 Hội nghị đưa ra những quyết định nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Qui chế chi tiêu nội bộ với những thay đổi tích cực. Các ý kiến đóng góp về cải thiện cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ngần 2020\ảnh\ảnh DHCNVC 2020\DSC_0275.JPG

BSCKII. Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc bệnh viện tiếp nhận và trả lời ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện

Năm 2019, đánh dấu việc bệnh viện chuyển sang tự chủ về tài chính, bằng sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viện Bệnh viện, công tác khám chữa bệnh của bệnh viện vẫn đảm bảo và vượt chỉ tiêu so với năm trước đó. Năm 2020, bệnh viện tiếp tục tự chủ hoàn toàn vềtài chính. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên bệnh viện phải cùng góp sức tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để cùng đưa bệnh viện phát triển. Hội nghị cũng thông qua việc đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, các hoạt động đoàn thể và phát động phong trào toàn thể công chức viên chức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm 2020

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch. Kết thúc Hội nghị 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Điều này đã mang lại một sự khởi đầu mới cho năm 2020 với nhiều hứa hẹn thành công về mọi mặt của Bệnh viện.

THÚY NGẦN