Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2019

Chiều ngày 11/01/2019, bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với sự tham gia của Ban giám đốc bệnh viện, trưởng phó các khoa phòng và 98 đại biểu- đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 và Phương hướng hoạt động Bệnh viện năm 2019; Báo cáo tổng kết tài chính; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân…

Ban chủ tịch và thư ký Hội nghị

BSCKI. Dương Văn Nhiệm- Chủ tịch công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động công đoàn năm 2019

BSCKII. Nguyễn Thị Mai Hoa- Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua quy chế dân chủ và bổ sung quy chế dân chủ, quy chế thi đua của cơ quan

Cử nhân Lưu Thị Thủy- Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo tổng kết công tác tài chính của bệnh viện năm 2018

 Hội nghị đưa ra những quyết định nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Qui chế chi tiêu nội bộ với những thay đổi tích cực. Các ý kiến đóng góp về cải thiện cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên bệnh viện.

BSCKII. Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc bệnh viện tiếp nhận và trả lời ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện

Năm 2018, đánh dấu việc bệnh viện chuyển sang tự chủ về tài chính, bằng sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viện Bệnh viện, công tác khám chữa bệnh của bệnh viện vẫn đảm bảo và vượt chỉ tiêu so với năm trước đó. Năm 2019, bệnh viện tiếp tục tự chủ hoàn toàn vềtài chính. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên bệnh viện phải cùng góp sức tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để cùng đưa bệnh viện phát triển. Hội nghị cũng thông qua việc đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, các hoạt động đoàn thể và phát động phong trào toàn thể công chức viên chức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm 2019

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch. Kết thúc Hội nghị 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Điều này đã mang lại một sự khởi đầu mới cho năm 2019 với nhiều hứa hẹn thành công về mọi mặt của Bệnh viện.

Nguyễn Phương