Bảng danh mục DVKT sử dụng tại BVĐK Sóc Sơn

Bảng Danh mục DVKT (đã được Sở Y tế Hà Nội, BHXH TP.Hà Nội phê duyệt) sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn (cập nhật 01/10/2019)  Tham khảo tại đây.