Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn triển khai Phòng khám hội chẩn Giáo sư