Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tiếp đoàn phúc tra kết quả tự kiểm tra đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch năm 2020 của Sở Y tế Hà Nội

Sáng ngày 22/12/2020, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do bà Trần Thị Nhị Hà- PGĐ Sở Y tế Hà Nội làm trường đoàn. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch trong việc thu dung bệnh nhân, cấp cứu, cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ Covid-19 của bệnh viện. Đơn vị đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và có phương án, kế hoạch cụ thể để đối phó khi có dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, bệnh viện nghiêm túc xây dựng hệ thống khai báo y tế cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bệnh viện nghiêm túc thực hiện các nội dung: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh- Sạch- Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Sau kiểm tra thực tế các khoa phòng, rà soát phúc tra bảng điểm, từ đó đua ra nhận xét, đóng góp, giao nhiệm vụ cho bệnh viện: Tiếp tục nghiêm túc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Đoàn công bố Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đạt bệnh viện an toàn phòng chống dịch với tổng điểm: 92,94/100.

* Đoàn kiểm tra của Sở y tế Hà Nội
* TS. Phạm Xuân Anh- Phó TP Nghiệp vụ y – P. trưởng đoàn kiểm tra giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.
* Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
* BSCKII. Tạ Văn Sứng – Giám đốc bệnh viện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

* Tổ CTXH.