Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn phát động Tết trồng cây năm 2021

Hoà trong không khí vui tươi sôi nổi của cả nước, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Sáng 16/02/2021, BCH Đảng uỷ, BGĐ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức lễ ra quân phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đây là hoạt  động thường niên hàng năm của bệnh viện; Tết trồng cây đã luôn được duy trì và phát triển rộng khắp, không chỉ mở đầu cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây cả năm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trong Bệnh viện mà còn mở đầu cho một năm mới với khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp của các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện, phấn đấu cho việc hoàn thành thắng lợi vượt kế hoạch khám, chữa bệnh và các công tác khác  ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tết trồng cây là việc làm thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn đơn vị trong việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện kế hoạch “Bệnh viện xanh, sạch, đẹp”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân năm 2021 tại đơn vị.

*Một số hình ảnh được ghi lại:

* Tổ CTXH