YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Khí y tế và gói thầu: Các loại test nhanh thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp khí y tế và các loại test nhanh năm 2023-2024 cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Chi tiết: {BVDKSS_VT} 2023-09-29 15-53-34