VIỆT NAM NUÔI CẤY VÀ PHÂN LẬP THÀNH CÔNG VIRUT CORONA MỚI

VIỆT NAM NUÔI CẤY VÀ PHÂN LẬP THÀNH CÔNG VIRUT CORONA MỚI.

Một tin vui cho Việt Nam khi ngày hôm nay 7/2, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương đã công bố nuôi cấy thành công virus corona mới.

Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona trong phòng thí nghiệm. Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV.  Với việc này mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết.

  Đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng chống loại virus này trong tương lai. Bộ Y Tế cho biết đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm.

Thúy Ngần-tổ công tác xã hội st