VỆ SINH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM COVID-19.

Vi rút COVID-19 chủng mới có thể tồn tại nhiều giờ trên các bề mặt xung quanh người bệnh nhiễm Covid-19 nếu không được làm sạch và khử khuẩn đúng quy trình (như: sàn nhà, tay nắm cửa, bàn, ghế, điện thoại, giường bệnh, tủ đầu giường, cầu thang máy..v.v…).

           Tăng cường khử khuẩn các bề  mặt khoa phòng, ngoại cảnh tại bệnh viện trong việc phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, Ban giám đốc bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã chỉ đạo các bộ phận Hành Chính thực hiện phun dung dịch khử khuẩn bề mặt tại tất cả các khoa phòng trong toàn bệnh viện.

          Những bề mặt tại các khoa phòng đều được phun khử khuẩn bằng dung dịch clorin nồng độ phù hợp 1lần/ tuần và khi cần phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.

          Một số hình ảnh phun khử khuẩn bề mặt môi trường bệnh viện.

Phun khử khuẩn khu vực ngoại cảnh tại bệnh viện

Phun khử khuẩn khu vực ngoại cảnh tại bệnh viện

Phun khử khuẩn tại khu vực khám bệnh chất lượng cao, nhà thuốc

          Phun khử khuẩn tại khoa khám bệnh

          Phun khử khuẩn tại khoa chẩn đoán hình ảnh

Phun khử khuẩn tại khoa bệnh nhiệt đới (khu vực khám thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19). Phun khử khuẩn ngoại cảnh, ghế chờ, cầu thang máy…

Th.Sỹ Lê Thị Thảo – Khoa KSNK