Thư mời báo giá Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường và hóa chất xét nghiệm năm 2024

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường và hóa chất xét nghiệm năm 2024