Thư mời báo giá

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn mời các đơn vị có năng lực triển khai hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử EMR (mức 7) báo giá cho Bệnh viện chi tiết theo Thư mời báo giá