THÔNG BÁO: MỜI CÁC ĐƠN VỊ BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC

Thông báo báo giá bảo dướng, sửa chữa, cctb PCCC