Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019.

Chi tiết nội dung thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019; Các thí sinh tham dự xét tuyển xin vui lòng xem tại File thông báo số 1290/TB – HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở y tế ban hành ngày 8/12/2020.

https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/5561812/20201208184135.bcd-1290-2020-1_signed-soyt.pdf

* Phòng TCCB