TẬP HUẤN PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT ỐNG THÔNG TIỂU

Để tăng cường chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu cho người bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.Chiều ngày 04/4/2019, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã tổ chức tập huấn cho Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và nhân viên y tế các khoa trực tiếp chăm sóc người bệnh các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu.


Lớp tập huấn

Nội dung tập huấn giúp nhân viên y tế nắm vững những biện pháp thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu. Nhân viên y tế hiểu rõ được các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn tiết niệu, những thao tác thực hành quy trình đặt ống thông tiểu và những chăm sóc vô khuẩn người bệnh có lưu ống thông tiểu để hạn chế đến mức thấp nhất nhiễm khuẩn tiết niệu có thể xảy ra trên người bệnh.

Trong quá trình tập huấn, giảng viên có đưa ra những tình huống cụ thể để nhân viên y tế cùng trao đổi và nhớ rõ hơn khi thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu cho người bệnh.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu cho người bệnh. Màng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa phòng tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu.

Lê Thị Thảo- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn