Tăng cường tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu, bia và thực hiện nghị định 100/2019/ NĐ – CP của Chính phủ.

Tăng cường tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượi, bia

và thực hiện nghị định 100/2019/ NĐ – CP của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã phổ biến Luật số 44/2019/QH14 về Phòng, chống tác hại của rượu bia đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Nội dung phổ biến tập trung vào các các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Nhắc lại mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thực thi từ ngày 01/1/2020 .

– Tăng cường sử dụng xe cứu thương đúng mục đích, đảm bảo an toàn khi lưu thông, khi vận chuyển người bệnh. 

Thúy Ngần- Tổ công tác xã hội