HỌP BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH COVID – 19

Sáng ngày 09/03/2020, Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống bệnh dịch covid – 19 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống bệnh dịch covid- 19.

Đồng chí Tạ Văn Sứng- Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo các tiểu ban căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao phải chủ động nắm bắt, bám sát tình hình triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo những diễn biến để đưa ra những phương án xử lý phù hợp.

Tiểu ban điều trị: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn phân luồng tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân theo từng cấp độ.

Tiểu ban hậu cần: Chủ động mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch theo đúng quy trình, trong những trường hợp khó khăn, báo cáo Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo.

Tiểu ban giám sát: Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động, bám sát các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch covid – 19.

Yêu cầu các tập thể, cá nhân trong đơn vị không được đăng tin, viết bài, chia sẻ những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận.

Họp Ban chỉ đạo triển khai công tác phòng chống bệnh dịch covid – 19

Thúy Ngần – Tổ CTXH