Hội nghị triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019

Trong năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên, công tác cải tiến chất lượng của bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2019, bệnh viện tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Chiều ngày 14/2/2019, bệnh viện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 với sự tham gia của Ban Giám đốc,  Hội đồng Quản lý chất lượng và Mạng lưới Quản lý chất lượng.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Nguyễn Thị An đã báo cáo công tác quản lý chất lượng năm 2018 và phương hướng năm 2019, giao chỉ tiêu cải tiến chất lượng cho từng khoa, phòng.

Ban Giám đốc quán triệt giao nhiệm vụ cho từng khoa, phòng

Ban Giám đốc đã cùng Hội đồng Quản lý chất lượng và Mạng lưới Quản lý chất lượng rà soát các chỉ tiêu cải tiến chất lượng và đưa ra kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu. Từ đó, Ban Giám đốc quán triệt giao nhiệm vụ cho từng khoa/phòng, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Nguyễn Phương