Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thông báo về việc kiểm tra dữ liệu thông tin thí sinh thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Y tế và của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn