Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn phát động Tết trồng cây năm 2019

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong suốt những năm qua Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn luôn hưởng ứng phong trào tết trồng cây một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Trong những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019. Hoà trong không khí vui tươi sôi nổi của nhân dân cả nước mừng Đảng mừng xuân mới Kỷ Hợi, hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Sáng 09/02/2019 Ban giám đốc, ban chấp hành Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức lễ ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Mặc dù đây là hoạt động thường xuyên nhưng năm nay trong không khí của toàn Đảng toàn dân hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ mỗi người lại thấy như có Bác bên cạnh. Ở BVĐK Sóc sơn nhiều năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, Tết trồng cây đã luôn được duy trì và phát triển rộng khắp, không chỉ mở đầu cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây cả năm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trong Bệnh viện mà còn mở đầu cho một năm mới với khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp của các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện, phấn đấu cho việc hoàn thành thắng lợi vượt kế hoạch khám, chữa bệnh và các công tác khác cả năm ngay từ những ngày đầu xuân. Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện tốt Tết trồng cây và phong trào trồng cây gây rừng như lời Bác dạy, không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan, mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tạo tiền đề cho Bệnh viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là những hành động, việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, công nhân viên trong Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực nhất.

Một số hình ảnh:

Ban Giám đốc và Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn trồng cây tại khuôn viên bệnh viện

Anh Minh- Phòng HCQT